Xưởng gỗ nội thất

Xưởng nội thất: Quản lý 5s, máy cắt CNC chuẩn đường cắt sử dụng hệ đều hành từ đức, máy dán cạnh, máy khoan ván .

Với kinh nghiệm vận hành sản xuất nội thất từ Hòa Phát, xưởng TN Home là một trong những xưởng đảm bảo đầy đủ chất lượng. Sản xuất hàng hóa trên dây truyền công nghệ hiện đại chuẩn chỉnh từng nét cắt từ máy CNC với hệ đều hành sử dụng của Đức.

Sau khi cắt CNC, TN Home sử dụng máy dán cạnh nhiêt độ cao để đường dán cạnh tự động và sắt nét nhất. Tiếp đến dùng máy khoan gỗ để hạn chế nhất sai sót.
Sau khi ra sản phẩm TN Home sẽ bao bọc đóng gói, phân khu sản phẩm để đưa lên xe tải đến công trình. Tại công trình với đội ngũ thợ và đội ngũ giám sát của TN Home sẽ đem những công trình hoàn hảo nhất.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section